ทำให้คนรักกลับมา

คิดถูกหรือคิดผิดกับการทำให้คนรักกลับมาคิดถูกหรือคิดผิดกับการทำให้คนรักกลับมา

ความสัมพันธ์ในรูปแบบความ”รัก” นั้นคือการที่คนรักสองคเริ่มปลูกต้นรักขึ้นท่ามกลางความสวยงามของต้นรักที่งอกงาม และฟูมฟักโดนคนสองคน นี้คือนิยยามความรักของใคร ๆ หลายคนใช่ไหมครับ ? แต่แน่นอนว่าโลกความจริงมันไม่ได้สวยงามเช่นนั้นสิ เพราะยังมีสิ่งยั่วยุอีกมาที่จะทำให้เรา หรือ สั่นคลอนจากความรักที่สองคนมีกัน และเมื่อปลายทางความรักไปไม่รอดสุดท้ายก็ต้องเจอกับความพังพินาศของความรัก                 ซึ่งคนที่สามารถก้าวต่อไปได้นั้นก็เลือกที่จะทิ้งอดีตเก่า ๆ ไว้แล้วเลือกก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อพบใครอีกคนที่จะปลูกต้นรักด้วยกัน แต่นั้นไม่ใช่สำหรับ ! คนที่ยังจมอยูกับอดีต คนที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็คิดแต่วิธีที่จะทำให้คนรักกลับมา{...}

READ MOREREAD MORE