หางาน

ส่งเมลล์หางานแบบนี้ระวังนอกจากไม่ได้งานแล้ว อาจจะไม่โดนเปิดอ่านด้วยนะส่งเมลล์หางานแบบนี้ระวังนอกจากไม่ได้งานแล้ว อาจจะไม่โดนเปิดอ่านด้วยนะ

สำหรับการ หางาน เชื่อว่าหลาย ๆ คนนั้นอาจจะหาครั้งเดียวแล้วผ่านเลย ได้งานเลย บางคนก็หาแล้วหาอีก ก็หามาไม่ได้สักที และยิ่งเราส่ง E-mail สมัครงาน  ไปเท่าไหร่ก็ไม่เห็นมี E-mail ตอบกลับมาสักที รอแล้วรออีกก็ไม่มี E-mail ตอบกลับมาสักที  แล้ววันนี้เราเลยรวบรวมถึงพฤติกรรมการส่งE-mail ของแต่ละคนมาไว้แล้วว่าการส่ง E-mail{...}

READ MOREREAD MORE
สื่อการเรียนการสอน

การใช้สื่อการสอนในช่วงจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนการใช้สื่อการสอนในช่วงจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอน

การใช้สื่อการเรียนการสอนนับว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นในปัจจุบันนี้ เพราะว่าผู้เรียนส่วนมากจะมีความจดจ่อต่อสิ่งที่กระทำอยู่ค่อนข้างน้อย เนื่องจากในชีวิตประจำวันมีการดูโทรทัศน์ ดูมือถือ ที่สามารถทำการเปลี่ยนไปได้ตามต้องการภายใช่วงเวลาไม่กี่วินาที ดังนั้นการเข้ามาเรียนในชั่วโมงเรียนเป็นเวลานาน ผู้เรียนจะรู้สึกเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิในการเรียน ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถนำสื่อการสอนมาเป็นตัวช่วยเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้สนใจกับบทเรียนได้ โดยการเลือกใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมกับช่วงเวลามีเทคนิคการใช้ดังนี้ 1.การนำเข้าสู่บทเรียน             ช่วงเวลาก่อนการเข้าเรียนนับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ เพราะหากไม่สามารถดึงความสนใจของผู้เรียนให้มีความอยากรู้ในเรื่องที่เรียนได้แล้ว ระยะเวลาในช่วงที่เหลือของการเรียนจะเพิ่มความน่าเบื่อให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สนใจในเนื้อหาที่ผู้สอนทำการสอนอยู่ ดังนั้นในช่วงเริ่มต้นชั่วโมงเรียนควรใช้สื่อการสอนช่วยดึงความสนใจของผู้เรียนให้มีความอยากรู้ในเนื้อหาที่กำลังจะสอน เช่น หากสอนเรื่องชีวิตสัตว์ อาจจะมีรูปภาพสัตว์ที่ต้องการทราบถึงวงจรชีวิต และถามผู้เรียนว่าใครรู้บ้างว่าสัตว์ชนิดนี้มีวงจรชีวิตอย่างไร{...}

READ MOREREAD MORE
การเรียน

3 เหตุผลที่ต้องมีสื่อการสอน3 เหตุผลที่ต้องมีสื่อการสอน

ปัจจุบันนี้หลักสูตรการเรียนการสอนมีการพัฒนามาจากในอดีตทั้งเนื้อหาที่เข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ก้าวทันกับโลกที่ก้าวหน้าในยุคนี้ ซึ่งการเรียนด้วยการบอกเล่าหรือการอ่านตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว อาจทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ไม่ท่องแท้หรือแม้จะเข้าใจก็ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจที่ค่อนข้างนาน ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นและออกแบบสื่อการสอนที่นำมาเป็นตัวช่วยในการสอนของผู้สอน ซึ่งข้อดีของการใช้สื่อการสอนเป็นตัวช่วยในการสอนคือ 1.สื่อความหมายได้ตรงประเด็น             การใช้สื่อการสอนเข้ามาช่วยประกอบในการสอนจะสามารถสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้เรียนได้ชัดเจนมากขึ้น การใช้สื่อการสอนก็เหมือนการยกตัวอย่างที่สามารถเห็นได้ชัดเจน ผู้เรียนไม่ต้องจิตนาการว่าเรื่องที่กำลังเรียนอยู่นั้นเป็นอย่างไร เพราะการจินตนาการของแต่ละคนนั้นจะต่างกัน ทำให้การบอกเรื่องเดียวกันอาจจะกลายเป็นคนละเรื่องราวได้ ดังนั้นการใช้สื่อสารสอนเข้ามาช่วยจะทำให้ผู้เรียนเห็นภาพที่จัดเจนและเหมือนกันทุกคน จึงทำให้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ตรงประเด็นตามที่ผู้สอนต้องการสอนให้ทราบ 2.กระตุ้นการความสนใจ             การเรียนเนื้อหาที่มีความยากและเป็นหลักวิชาการ บางครั้งผู้เรียนจะรู้สึกเบื่อและไม่สนุกกับการเรียน จึงทำให้ไม่มีความสนใจในช่วงเวลาการเรียน{...}

READ MOREREAD MORE